Årsmøtet i Akershus Fylkeshusflidslag

  01.02.2021 Kl. 11:42  

Årsmøtet i Akershus Fylkeshusflidslag er fastsatt til den 10. april 2021.

(Samme informasjon er sendt på mail til alle lokallagene.)

Vi hadde lenge et håp om å kunne gjennomføre et fysisk årsmøte i 2021, men p.g.a. stor usikkerhet rundt Covid-19 og den senere tids nedstenging av samfunnet, så har vi planlagt å gjennomføre et digitalt møte.

Både som fylkeslag og lokallag så er vi nødt til å sette oss inn i det digitale verktøyet for å kunne forholde oss til den nye hverdagen vår. Vil derfor anbefale at dere logger dere inn på Hjemmesiden til NH (dersom dere ikke allerede har gjort det) og henter fram fanen under tillitsvalgte hvor dere vil finne god digital veiledning. Viser også til egen mail fra NH som ble sendt alle lokallagene den 20.01.21.

AF har vedtatt å kjøpe inn egen lisens på Zoom som vi antok også kunne lånes ut til alle lokallagene. Men ettersom det nå viser seg at det ikke er mulig å kjøre flere møter samtidig så kan dette fort bli en upraktisk ordning. Anbefaler derfor at lokallagene vurderer eget innkjøp. Det finnes også en gratis versjon av Zoom, men da med begrenset møtevarighet på 40 minutt. Men regner med at dere også kan ha andre gode løsninger.

Dere finner innkalling til Årsmøtet samt fullmaktsskjema under egne lenker nederst i dokumentet. Her ligger også mal/hjelp for innrapportering til årsmeldingen.

  • Frist for innsending av saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være fylkeslaget i hende innen 26. februar. Sendes til: akershusfhl@gmail.com
  • Påmelding til årsmøtet -frist innen tirsdag 20. mars. Se mal for opplysninger i innkallingen.Sendes til: akershusfhl@gmail.com
  • Fullmaktskjema sendes til fylkeshusflidslaget: akershusfhl@gmail.com på forhånd samtidig med påmeldingen.

Lokallagenes innrapportering til fylkeshusflidslagets årsmelding

Vi ber om at alle lokallagene sender årsberetning over lagets aktiviteter for 2020. Se «Mal for innrapportering» og «Aarsmeldingen 2019». (Se egne lenker nederst i dokumentet.) Begge disse er ment som veiledning.

Frist for innsending er innen 19. februar, men gjerne så raskt som mulig.

NB! Her er det viktig at alle overholder fristen slik at vi rekker å overholde våre frister for utsending av årsmøtepapirer.

Årsmeldinger, revidert regnskap og adresseskjemaer

Lokallagenes årsmeldinger med kursstatistikk, revidert regnskap og adresseskjemaer for nytt styre skal sendes både til fylkeshusflidslaget - akershusfhl@gmail.com og til husflidskonsulenten - akershushusflid.no innen 15. februar Siste frist er 1. mars. Husk at årsmelding og revidert regnskap skal underskrives av det gamle styret.

Med vennlig hilsen

Akershus Fylkeshusflidslag
Synnøve Rossebø Røysland

Kontaktperson
Mobil: 41 66 37 29
www.akershusfhl.no


Innkalling til årsmøte 2021

Fullmakt årsmøte AF 2021


Til hjelp:

Mal for innrapportering til årsmelding AF

Årsmelding_2019Vis alle nyheter