Det er nå utarbeidet en arbeidsliste som viser hvem som har ansvar for de forskjellige oppgavene i styret i 2021.
Legg merke til at ansvaret kan skifte fra kvartal til kvartal.