Dokumentasjonskurs - rødlisteteknikker

  29.09.2020 Kl. 16:35  

Hei alle husflidslag!

Dere ønskes velkommen til et dagskurs hvor vi skal gjennomgå hvordan dokumentere arbeidet med Rødlisteteknikkene.
Håper flest mulig lag har anledning til å sende en eller helst to deltakere.
Kurset er gratis. Utgiftene dekkes av Akershus Fylkeshusflidslag. 

Kontakt ditt husflidslag for påmelding!

Invitasjonsbrevet

Vennlig hilsen Norges Husflidslag

Anne Guri Gunnerød
Husflidskonsulenten i Akershus
akershus@husflid.no
Mobil 992 55 905Vis alle nyheter