Endring av navn på fylkeslaget

  01.09.2022 Kl. 18:14  

 

Bærum 26.08.22 

Til lokallagene i Viken fylke


Endring av navn på fylkeslaget

Styret i Akershus Fylkeshusflidslag vedtok enstemmig på styremøtet den 25.08.22 å endre navn fra Akershus Fylkeshusflidslag til Akershus Husflidslag.

Vedtaket er gjort etter vedtak om endringer på fylkeslag, behandlet på landsmøtet i Norges Husflidslag i juni.

 

Med hilsen styret

v/

Kari-Anne Mathisen

styreleder


Red. anmerkning:

Hjemmesiden vil bli oppdatert med ny logo så snart denne foreligger fra NH sentralt

Vis alle nyheter