Hedersnål med diplom til Anne Guri Gunnerød

  20.05.2021 Kl. 13:47  
Nå har vi endelig kunnet overrekke hedersnål og diplom fysisk til Anne Guri. Nedenfor kan du lese talen til Anne Guri som er skrevet av Eli Sundby, styremedlem i AF:

Årsmøtet ønsker å markere at du Anne – Guri nå forlater stillingen som husflidskonsulent for Akershus og går inn i pensjonistenes rekker. Da jeg hørte at Anne Guri skulle slutte, tenkte jeg umiddelbart: Det var synd, men hun har sikkert funnet en enda mer spennende jobb. Om det er mulig da. Tanken på at hun skulle bli pensjonist, streifet meg ikke. Det sier litt om den vitaliteten og entusiasmen som du viser i jobben etter så mange år. Du har vært husflidskonsulent i nesten 27 år.

Før det jobbet Anne Guri blant annet på folkehøgskole på Hadeland og i skolen i Nittedal.

Anne -Guris faglige bakgrunn er knyttet til alt som har med tre- og trehåndtverk å gjøre og som hun brenner for. Jeg har også funnet ut at du har vært medforfatter i to bøker om dette emnet.

Både vi i styret og andre jeg har snakket med og som kjenner deg godt, nevner ditt store engasjement, faglige tyngde og dedikasjon til jobben og til de verdiene Norges Husflidslag står for. Du har vært aktiv både sent og tidlig – mer enn en kunne forvente, og har deltatt år etter år på regionmøter, styremøter og ved andre spesielle anledninger i lokallagene. Du har alltid vært lett tilgjengelig for å gi råd og veiledning til oss i lokallagene.

Du gir deg ikke så lett og motiverer, inspirerer og også presser litt på for at lokallagene skal engasjere seg i aktiviteter du brenner for. Jeg vil tro du av og til synes vi er litt trege i lokallagene – alt kan jo løses! Jeg vil nevne områder som Holdbart, Rødlisteprosjektet, Nordisk leir for ungdom, Ung Husflid og mye mer.

På bakgrunn av din betydningsfulle og lange innsats, har Akershus Fylkeshusflidslag foreslått at du tildeles «Hedersnål med diplom» fra Norges Husflidslag. Hedersnålen kan tildeles personer som har nedlagt et særlig fortjenestefullt arbeid for å fremme godt husflidsarbeid. Vi mener du er en verdig mottaker.

Så ønsker også Akershus fylkeshusflidslag å gi en gave fra oss og fra lokallagene.Som jeg nevnte, har du din faglige bakgrunn fra trefaget. Vi har derfor kjøpt denne gaven til deg- en skulptur i tre laget av Reinhold Conrad medlem i Lørenskog husflidslag og en kunstner innenfor tredreiing.

Nålen med diplom og gaven får du overrakt så snart det lar seg gjøre.

Vis alle nyheter