Info om ny tilskuddsordning fra Gjensidigestiftelsen.

  15.02.2021 Kl. 16:34  

Formålet med støtteordningen er å inkludere aktiviteter og mestringsopplevelser for barn og ungdom sommeren 2021.

Det gis støtte til:

– Gjennomføring av sommeraktiviteter.
– Sommerjobber for ungdom der de planlegger og gjennomfører aktiviteter.

 

Disse kan søke om støtte:
- Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret

- Frivilligsentraler

- Interkommunale friluftsråd

- Fritidsklubber

 

Klikk her for å søke Home - Gjensidigestiftelsen

 

Ring gjerne Gjensidigestiftelsen for rådgivning om en eventuell søknad:

https://www.gjensidigestiftelsen.no/ansatte/chris-bjelke/

https://www.gjensidigestiftelsen.no/ansatte/linda-scott/

 

Søknadsfrist: 9. mars 2021


 

 

 

Vennlig hilsen,

Petter Hansen

Rådgiver frivillighet

Avdeling frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering

Rådsområde kultur og mangfold

Epost:petterha@viken.no

Mobil: 48 07 30 85

www.viken.no

 


Vis alle nyheter