Informasjon om årsmøte og årsmeldinger

  04.01.2023 Kl. 17:59  

Årsmøte 2023 - Akershus Husflidslag

  • Årsmøtet i Akershus Husflidslag avholdes lørdag 04.03.23 på Thon Hotel Opera i Oslo.

  • Forslag om saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret senest 4 uker før årsmøtet, dvs. Innen 04.02.23.
  • Saksliste og alle sakspapirer til årsmøtet sendes ut senest 2 uker før møtet, dvs. innen 18.02.23.

  •  Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Stemmerett på årsmøtet har:
  1. Husflidslag til og med 25 medlemmer: 1 utsending/stemme
  2. Husflidslag med 26 - 50 medlemmer: 2 utsendinger/stemmer
  3. Husflidslag med 51 – 150 medlemmer: 3 utsendinger/stemmer
  4. Husflidslag med over 150 medlemmer: 4 utsendinger/stemmer

Det må foreligge skriftlig melding til årsmøtet om hvem som avgir stemme på vegne av vedkommende lag. Foreligger ikke slik melding, har bare styreleder stemmerett. Alle medlemmer har møte- og talerett. Representanter fra Norges Husflidslags styre/ledelse har møte- og talerett. (Fullmaktskjema sendes ut senere).

 

 

Årsmelding til Norges Husflidslag:

Vedlagt finner dere mal for årsmelding til Norges Husflidslag. Denne skal fylles ut og behandles på det enkelte lokallags årsmøte. (Malen sendes ut fordi det ikke var alle lagene som hadde funnet den til årsmøtet 2022).

 

Frist for innsending er senest 01.03.23. Årsmeldingen sendes i underskrevet stand til Akershus Husflidslag, husflidskonsulent Reidunn Horgen og til Turi Kobbhaug, styret i Akershus Husflidslag:

akershusfhl@gmail.com

reidunn@husflid.no

turkobbh@online.no

 

 

Kortversjon av lokallagets årsmelding til Akerhus Husflidslags årsmelding:

Som tidligere år skal lokallagene sende en kortversjon av sin årsmelding til Akershus Husflidslag. Denne kortversjonen skal inn i årsmeldingen til Akershus Husflidslag. Send også med bilder i egne filer. Frist for innsending er 31. 01.23. Kortversjonen skal sendes til Akershus Husflidslag og til regionsrepresentantene. Se mailadressene i avsnittet over.

 

Mvh

For styret i Akerhus Husflidslag

Turi KobbhaugVis alle nyheter