Invitasjon til lokallagssamling

  01.09.2022 Kl. 18:04  

Invitasjon til lokallagssamling

Styret i Akershus Fylkeshusflidslag inviterer til lokallagssamling

 

Lørdag 22.10.2022, kl.09.30 – 15.00.

Samlingen vil bli avholdt sentralt i Oslo. Vi kommer tilbake til sted.

Programmet er under utarbeidelse. Dette sammen med informasjon om påmelding vil bli sendt ut senere.

 

Sett av datoen!

 

 

Med hilsen styret

v/

Kari-Anne Mathisen

styrelederVis alle nyheter