LIVSLANG LÆRING Effekter av organisert lokal frivillighet.

  18.02.2021 Kl. 23:07  


Styret i Vofo i Akershus har lenge ønsket å vise hva det å delta i aktivitet i lokale frivillige organisasjoner betyr for både enkeltmennesket og for lokalsamfunnet der alle enkeltmenneskene bor, der vi alle ønsker å ha et godt og allsidig liv. Styret ønsker med rapporten også å vise hvor stor og viktig rolle læring spiller i mange deler av det store mylderet av lokale lag og foreninger.

Arbeidet med å skrive rapporten startet på vårparten 2020, og ble avsluttet i desember. Forfatter er Åse Vigdis Festervoll, sosialantropolog med langvarig og variert erfaring fra frivillige organisasjoner, både som tillitsvalgt og i administrasjon.

Elleve personer fra nesten like mange medlemsorganisasjoner stilte velvillig opp og lot seg intervjue om sine liv i og for frivillige organisasjoner, egen læring og arbeide for å tilrettelegge for andres læring.

Alle ga gode innblikk i omfattende og langvarig engasjement i frivillige organisasjoner. De deltok både for sin egen del, og for å gi noe til lokalsamfunnet. Alle kan betegnes som ildsjeler i sitt eget miljø.

Rapporten gir bilder av alle sider i frivillige organisasjoner, og har hovedfokus på læring som gjennomgående element i lagenes virksomhet. Studieforbundene er samlet sett en totalleverandør av livslang læring, men å delta i aktivitet i frivillige organisasjoner betyr i tillegg å selv lære nye ting, selv å føle mestring, kunne bidra til å gjøre andre gode, legge til rette for at mange får glede av fellesskapet og lokal identitet.

Vi ønsker alle god lesing og lykke til med videre aktivitet i lokal frivillighet.

Rapporten kan lastes ned herLIVSLANG LÆRING - Effekter av organisert lokal frivillighet

 Vis alle nyheter