Organisasjonskurs for styremedlemmer

  26.08.2021 Kl. 20:36  
Organisasjonskurs for styremedlemmer. 
Digitalt kurs vår og høst 2021

Husflidskonsulentene i Viken inviterer til organisasjonskurs 
for gamle og nye styremedlemmer. 
Kurset vil bli holdt digitalt på Zoom og gå over to kvelder. 
Vi oppfordrer så mange som mulig til å delta. 
Velkommen!

Del 1: Styrearbeid og sosiale medier 
mandag 10.mai 2021 kl.18.00-20.00 
Del 2: Årsmeldinger og søknadsarbeid 
mandag 6.september 2021 kl.18.00-20.00


Målgruppe: alle styremedlemmer i lokallagene i Viken. (Akershus, Buskerud og Østfold) 
Det er ikke et krav at du må ha deltatt på kurs 1 for å kunne delta på kurs 2.

Del 1: Styrearbeid og sosiale medier (dette ble gjennomført 10.mai 2021)
  • Grunnleggende opplæring i styrearbeid for styremedlemmer. 
  • Rolleavklaring, forventninger og plikter.
  • Innslag med erfaringer som styremedlem fra en tillitsvalgt.
  • Bruk av sosiale medier i styrearbeid. 
  • Hvordan nå ut til gamle og nye medlemmer via Facebook og Instagram.


Del 2: Årsmeldinger og søknadsarbeid (gjennomføres 6.september 2021)
  • Hvorfor og hvordan skrive årsmeldinger.
  • Om å søke midler; tips og triks.
  • Bruk av sosiale medier i lagene
Påmelding med navn, navn på lokallag, styrefunksjon, e-post, mobilnummer og fødselsår. 

Påmelding sendes til linda@husflid.no eller reidunn@husflid.no

Frist for påmelding er torsdag 2.september 2021. 

Lenke til møtet sendes ut etter påmeldingsfristen.

Velkommen til både erfarne og ferske styremedlemmer! 
Hilsen husflidskonsulentene i Viken
Reidunn Birgitte Horgen og Linda Thiis


Vis alle nyheter