Søk tilskudd til aktivitet

  19.03.2021 Kl. 10:19  

Søk tilskudd til aktivitet

Fra Norges Husflidslag

16. mars 2021

Det er lansert tre nye støtteordninger som lokallagene kan søke på: støtte til arrangement under høstens Kulturminnedager, for tiltak som styrker barn og unges deltagelse i kulturaktiviteter eller tiltak som skal øke bevisstheten om ansvarlig forbruk.


Kulturminnedagene, 4.-12. september 2021

 

  • For-midler: Arrangører vil i tidsrommet 2021 til 2023 få muligheten til å søke om opp til 20.000 - til sine arrangement. Pengene deles hvert år ut til arrangører som i større grad ønsker å inkludere minoriteter og barn/unge i Kulturminnedagenes aktiviteter. Søknadsfrist 23. april. →Søk midler.
  • Ungt perspektiv:Hvert år får 10 ungdommer/-grupper 5.000,- i honorar for å dokumentere et kulturminnedagsarrangement i sitt nærmiljø gjennom bilder og/eller video. Skoleklasser og andre grupper oppfordres til å søke. Løpende frist. →Søk nå.
  • Kulturminnedagsprisen:Alle registrerte arrangement som oppfyller festivalens kriterier vil bli vurdert til å vinne Kulturminnedagsprisen som i perioden utvides til 50.000,-. Frist for registrering av arrangement 9. august. →Registrer dere.

 

 

Inspirasjonswebinar, 25. mars, kl. 18.00
Kulturvernforbundet inviterer til et webinar om årets tema for Kulturminnedagene som er "Dialog". I webinaret vil de snakke om hvordan arrangører kan legge til rette for kreative aktiviteter, fysiske og digitale møterom, der dialog knytter forbindelser mellom folk og kulturarv for å bidra til et mer inkluderende samfunn.→Påmelding og mer informasjon.

 

Kulturtanken: Den kulturelle skolesekken

Tilskudd til styrking av barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter. Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.Det er i år et krav om å samarbeide med andre aktører om tiltaket.

Det kan søkes tilskudd til: Lokalleie, materialer, honorarer til eksterne bidragsytere, markedsføring, deltakeravgift og aktiviteter.Søknadsfrist 15. mai. →Les om tilskuddsordningen og søk støtte

 

Dialogseminar om ordningen og søknadsprosessen
15. april, kl. 12.00 →Meld din interessepå Facebook

 

 

Sparebankstiftelsen DNB

Søk støtte:

 

  • Forbruksreduserende og kompetansehevende tiltak, handlingskampanjer som går på reparasjon, håndverkstradisjoner, formidlingsopplegg, fiksefester, klesbyttedager og byttemarkeder, kursing og lignede. Merk at det ikke innvilges støtte til rehabilitering, oppussing, reparasjon av enkeltobjekter eller objekter i privat eie.
  • Prosjekter i Sparebankstiftelsen DNBs opprinnelsesområde, de tidligere fylkene: Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. samt Ringsaker kommune.
  • Større prosjekter som treffer hele Norge.

 

Søknadsfrist 1. mai 2021 Søk støtte til tiltakVis alle nyheter