Tilbud om Zoom lisens til lokallagene

  15.02.2021 Kl. 16:26  

Kjære lokallag!

Akershus Fykeshusflidslag vedtok på styremøte den 04.02.21 at alle lokallagene skal få dekket utgifter til innkjøp av Zoom lisens for året 2021.

Dette gjelder også de som allerede har skaffet seg lisens. Utlegget vil bli tilbakebetalt etter mottak av kvittering som oversendes til

akershusfhl@gmail.com

 

Lykke til!

Styret i Akershus Fylkeshusflidslag

Synnøve Rossebø Røysland

Kontaktperson/StyremedlemVis alle nyheter