Velkommen til ny hjemmeside!

  28.09.2020 Kl. 23:37  

Det var på høy tid av vi kom oss over i en ny og moderne løsning for hjemmesiden vår. Den gir oss heldigvis langt flere muligheter enn den vi hadde fra tidligere.

For at dette skal bli en levende hjemmeside er det viktig at både styret og lokallag/medlemmer bidrar med informasjon, nyheter, bilder etc.

Påmeldinger til medarbeidersamlinger o.l. vil også i fremtiden kunne gjøres via aktuelle skjemaer her på hjemmesiden.

Vis alle nyheter