Viken støtter tradisjonshåndverk

  20.01.2021 Kl. 15:06  


Fylkesrådet i Viken har bevilget midler for å støtte undervisning i verneverdige fag på to skoler.

 


Nå er det bevilget penger til å bevare utdanning innen tradisjonshåndverk, blant annet gullsmedutdanningen 

Foto:Hallvard Mørk Tvete/ Viken.

 


Midlene vil bidra til at Møbelsnekkerskolen og Plus-skolen får dekket noe av material- og utstyrskostnadene til undervisningen.

– På denne måten kan vi sikre videreføring av tradisjonshåndverk i Viken og at tradisjonsrike yrker fortsatt har mulighet til å utvikle seg og være en reell yrkesvei for ungdom, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen.

Møbelsnekkerskolen tilbyr ulike utdanninger innen møbelsnekkeryrket, mens Plus-skolen utdanner gullsmeder, skomakere og båtbyggere. Møbelsnekkerskolen fikk tildelt 143.000 kroner og Plus-skolen fikk 300.000 kroner.

Ekstra midler til utstyr og materialer

Fylkestinget vedtok i oktober å innføre en ordning der friskoler som tilbyr verneverdige fag og tradisjonelle håndverksfag, kan søke om ekstra midler når utdanningen krever ekstra kostbare materialer og utstyr. Fylkestinget satte av kr. 500.000,- til formålet for skoleåret 2020/2021.

– Denne ordningen vil bidra til at nettopp disse fagene får bedre vilkår, sier utdanningsråden. Hun presiserer at det var et krav at skolene sendte skriftlig søknad og dokumenterte at det var et reelt behov for ekstra midler til undervisningsmateriell eller -utstyr.

Tradisjonsrike og viktige yrker

Jacobsen legger vekt på at fag- og yrkesopplæringen de siste årene har hatt en positiv utvikling. Antallet ungdommer som velger et yrkesfaglig utdanningsløp er stigende.

– Gjennom fagfornyelsen og et samfunn i utvikling kommer nye fag til og noen av fagene med lav aktivitet blir borte.

Fag- og yrkesopplæring er bygd på tradisjoner, og mange av yrkene har røtter fra tidligere århundrer. Vi vil gjerne bidra til å beholde utdanningene til de tradisjonelle yrkene som fortsatt er viktige i dagens samfunn, sier Siv Henriette Jacobsen.

– I tillegg er det viktig å holde en tett og god kontakt med arbeidslivet for å sørge for riktig dimensjonering av tilbudene i de fylkeskommunale videregående skolene, avslutter Jacobsen.

 


Vis alle nyheter